Stavba rodinných domů na klíč cena

 Projektová dokumentaceHrubá stavbaNa klíč
RD Kateřina24 5001 097 3452 447 999
RD Lucie23 500982 3901 999 700
RD Jana25 6001 260 4292 518 600


FINANCOVÁNÍ

Projektová dokumentace
Platba při předání PD.

Hrubá stavba

 1. Při podpisu smlouvy o dílo - zálohová faktura ve výši 10 % z ceny díla
 2. Po předání základové desky – 30 % z ceny díla
 3. Po předání svislých a vodorovných nosných konstrukcí (zdivo a stropy) – 30 % z ceny díla
 4. Po dokončení a předání hrubé stavby tj. Po zastřešení, osazení výplní otvorů a vyzdění příček zbývajících 30 %

Stavba na klíč

 1. Při podpisu smlouvy o dílo - zálohová faktura ve výši 10 % z ceny díla
 2. Po předání základové desky – 10 % z ceny díla
 3. Po předání svislých a vodorovných nosných konstrukcí (zdivo a stropy) – 10 % z ceny díla
 4. Po předání zastřešení 10 % z ceny díla
 5. Po předání výplní otvorů a vyzdění příček 10 % z ceny díla
 6. Po přednání hrubých rozvodů EI, ZTI a kanalizace 10 % z ceny díla
 7. Po předání úprav vnitřních povrchů 15 % z ceny díla
 8. Po dokončení a předání celé stavby na klíč 15 % z ceny díla

Pozn:
 • Každá výše uvedená etapa bude písemně předána a v okamžiku připsání fakturované částky přejde ihned k vlastnictví objednatele.
 • Na dílo je poskytována záruka v délce 60 měsíců
 • Během provádění díla je možno provádět jakékoliv změny v projektu (nutno písemně odsouhlasit vždy před záčátkem další etapy)
 • Termín provedení hrubé stavby je3-6 měsíců, Stavby na klíč 8-12 měsíců (od popdepsání Smlouvy o dílo, podle ročního období)
 • Termín dodání PD je 30 dnů
 • Cena vzorových domů je pro popzemky o sklonu do 7 °
 • Ceny jsou uvedeny bez DPH